بگو به من...

pic.jpg

چند قصيده رابراي تو زيسته ام؟

چند ستاره را بي تو گريسته ام؟

                            و چند فرسنگ رنج را

                                               بي تو پيموده ام؟!

گويي امشب

آخرين مصراع از آن من است.

باز هم شاعر شده ام. مي بيني ؟

متن امشبم را تو بگو

چشمهاي خسته ام را تو بخوان

           و ديگر نگو!

                           ... نگو دوستم نداري !

به حرمت لحظه اي که

از آن من بود چشمهايت

به حرمت نفس هايت در نگاهم

و آه...

            به حرمت قولي که دادي ....

                                                    يادت هست؟

...

نفرينت نکردم

نه شکوه . نه اعتراض !

                                  سکوت کشنده اي بود

                                  ميان حنجره ام با بغض ....

                                   نميشد انکارت کرد

                                   نميشد ....

ياس رفتنت را

          با انگشتان گريان

                           کشيدم بر گونه

                                        و برکهنه ترين برگهاي درخت حياط

                                        که مرده بودند در خزان باغچه ام

                                         در زردي پاييز امسال

...

و اينگونه بود که خيالت را

         با پچ پچ ساده برگها

                    قسمت کردم ....

و امشب ...

                 آرزويت ميکشد مرا آخر

و ميترسم!

شايد روزي دستهايت مهربان شدند و

 قلبت با آن فاز عجيب ...

 مرده باشند دستهايم

در فاصله  تلخ اين تنهايي

                    شايد روزي که بر گردي

                                                        من نباشم!

                                                                      کس چه ميداند!!

همين لحظه . مسافر! !

              بخوان لحظه ها را

                           در اين نفس هاي بي تاب

کوچه را

     به هزار شاخه مريم و نرگس

                      به سيب هاي کال اول بهار

                                        به خوشه هاي ،كمندي سياه

                                                                        به شعر. به اشک

                                                                                         آذين بسته ام!

همين لحظه که زنده ام

بيا به نجات دلتنگيم

دستهايم را بگير..

و بگو

   هنوز زنده اي به عشق

                      هنوز عاشقي به من

                                     هنوز دوست ميداريم بس

هنوز...

...

بگو

           بگو...

                      بگو به من

براي آمدنت

                   تا غرور چشمانت

                                              چند فرسنگ بايد بشکنم

                                                                                    بگو

                                                من آماده و يران شدنم..

                    Serenity.sized.jpg

/ 194 نظر / 36 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نرگس

تو که نيستی تا ببينی دل اسمون شکسته جاده تا صبح قيامت من و اين پاهای خسته

عمو داوود

واقعا بايد آفرين گفت به اين حسن سليقه.عکسها و شعر های بسيار خوب و زيبايی انتخاب کرديد اميدوارم هميشه به همين منوال خوب زيبا و پر بازديد قرار بگيره.دوستدار هميشگی شماعمو داوود

سهيل-نارسيس

من از نسلی هستم که جرات دارد به وجود خدا شک کند.. بر توانايی او شک کند .. نسلی که جرات دارد او را نقد کند .. او را انکار کند.. بر او بشورد و نادان بخواندش! نسلی که اربابی نمیپذيرد .. چه اين ارباب معجزه بداند .. چه تو را از جهنمش بترساند! چه کسی تو را خدا ناميد؟.. چه کسی تو را به اين درجه منسوب کرد؟.. از کجا آمدی؟ کجا زاده شدی؟.. چه کسی تو را آفريد!!؟ جز اين است که انسان تو را آفريد؟.. و هموست که تو را نابود ميکند..» خدايان نابود ميشوند.. انسان بيافرينيم.. کاری که خدايان از انجام آن عاجز بودند..... این یکی از افکار شیطان پرستان بود......

LOVE _______________LOVE _______ ______ LOVELOVE____________LOVELOVE _____ ____ LOVE*****LOVE______LOVE*****LOVE ____ __ LOVE*********LOVE_LOVE*********LOVE ___ __ LOVE************LOVE************LOVE ___ ___ LOVE***************************LOVE ____ ____ LOVE*******(I-LOVE-YOU)*******LOVE _____ ______ LOVE**********************LOVE ______ _______ LOVE********************LOVE _______ ________ LOVE*****************LOVE _________ __________ LOVE**************LOVE ___________ ____________ LOVE**********LOVE ____________ ______________ LOVE******LOVE ______________ _________________ LOVELOVE ________________ __________________ **U** __________________ ____________________** ___________________ ______________________________________

زينت

وبلاگت خوبه فقط می تونی از عکسای بهتريم استفاده کنی خواستی واست می فرستم (به هم بگو) وبلگ منو حتما ببين

مهتاب تنها و بی کس

این جملی منه دوست دارم خيلی زياد فکر کردن اصلا نمی خواد دوست دارم خيلی زياد فقط واسه تو ساختمش دوست دارم خيلی زياد به چشماتم خيلی مياد

مهدی ساربان تنها-عاشق و غمگين

باتقديم هزاران سلام خدمت يگانه همتای عشقم اميدوارم مردمک چشمانت مست وسرخولبانت شکفته قلبی مالامال از مهرومحبت داشته باشی. دوستدارشماM.S