ديوانگي

                                   20gbibm.jpg

                                 

.

پنجره را ميگشايم

هجوم حجمي سبز

                        به گونه ها

                                      به موهايم

                                                  مينشيندخاموش

ويادحضورت ....

...

و باز هوا بهاري ميشود

...

             دستهايم را بگير!

                               ميخواهم از جوي بگذرم

                                                        مواظب آن جوانه باش

                                                                              له نکني ساقه جوانش را!

هيس!

       کبوتر را پراندي

آه..

       خوشه ي گندم خم ميشود

                    از وزش قدم هايت بر گندمزار دلم

                                                               و هرشب

                                                               پروانه اي به خوابم ميايد

                                                                                 که بالهايش از جنس باران است

                                                                وابرهاي آسمان

                                                                                  تصوير آدمهاي پاك  متولد نشده اند

...

خوب تمام شده نامه ام،

 پستش نميکني برايم؟

چه؟

       هذيان ميگويم ؟!

-          ميخندم

                    رها ، بي خيال!

وحجم اتاق

                    تنهايي ام را به صليب ميكشد !

...

سكوت

سكوت

وعروس چشمانم

بازبه تور اشک حجاب  ميگيرند،

                                   و باز هم ميخندم

                                                         و باز هم اشک

                                                                       سر گيجه ام ميگيرد ....

                                                                      چنگ ميزنم به بازوي پنجره

                                               و...

" دلم يکي بود

 آمدي دو تا شد

               ميترسم از روزي

                                 که بي خبر

                                              بي بهانه

                                                          ترکش کني غريب

                                                                            وتکرار

                                                                                    سرود ترسناک تنهايي ..."

                                                                                     لرزم ميگيرد!

...

شنبه

يکشنبه

دو شنبه

..

و

راست ميگويي ديوانه شده

تقصير تو بود

مثله اش کردي بي چاره را

دلم را ميگويم !

و بلندبلند  ميخوانم :

                                  " دوباره پاييز

                                     رسيده ازرا

                                                 بهارم کجاست؟

                                                               تويي تو تنها "

و باز هم خنده ام ميگيرد

                                 و باز گريه

                                             و باز سر گيجه

                   ...

                                                                    پنجره را مي بندم !!

                           14295is.jpg

/ 219 نظر / 31 بازدید
نمایش نظرات قبلی
صبا

مرسی زيبا سخن ميگوييد گويی زبان لب بسته و دل سخن ميگويد سخنی که چشم هارو خيس و قلب ها را به طپش ماندازد ممنون دوست تو صبا

LOVE _______________LOVE _______ ______ LOVELOVE____________LOVELOVE _____ ____ LOVE*****LOVE______LOVE*****LOVE ____ __ LOVE*********LOVE_LOVE*********LOVE ___ __ LOVE************LOVE************LOVE ___ ___ LOVE***************************LOVE ____ ____ LOVE*******(I-LOVE-YOU)*******LOVE _____ ______ LOVE**********************LOVE ______ _______ LOVE********************LOVE _______ ________ LOVE*****************LOVE _________ __________ LOVE**************LOVE ___________ ____________ LOVE**********LOVE ____________ ______________ LOVE******LOVE ______________ _________________ LOVELOVE ________________ __________________ **U** __________________ ____________________** ___________________ ______________________________________

مهدی موسوی

با سلام و اعلام عذر خواهی از بابت این که وبلاگ ترانه ی ما دیر به روز شد . البته دوستانی که از مشغلات این روزهای من آگاهی دارند به من حق میدهند . در اين پست ترانه ي ما بخوانيد يك ترانه و يك شعر سپيد به همراه خبر جلسات هفتگي نقد کتاب سايت عروض با تشكر مهدي موسوي

کوير

چه آسان انسانها را می شکنند، و چه آسان از شکسته ها دلها به هم پیوند می خورد با احساس وقشنگ بود

رويا

مرسی بانوی عزيز از اين همه لطفت فروتنی تو باعث اوج بيشترت شده است راستش من متاسفانه در وبلاگم فعلا قسمت پيوند ها ندارم. اما تو بانوی با احساس را در عميق ترين لايه درونی قلبم لينک کردم اين پست هم منو ياد يک احساس مشترک ديگر با تو انداخت .(پست پنجره۲۲....بهمن)شايد خيلی در ظاهر يکی نباشد اما به نظرم دلتنگی و تاريکی که در پشت پنجره می ديدم تو هم احساس کرده ای. به اميد روزی که دلت سر سبز تر از بهاری ترين بهار ها باشد و لبت پر خنده

پير می فروش

سلام گل بانو وب توپی داری بخصوص شعر هاش به منم سر بزن

پير می فروش

خوشحالم که تو اين دنيا تنها ترين تنها نيستم[گل

پير می فروش

نه از رومم نه از زنگم همان بيرنگ بيرنگم بيا بگشای در بگشای دلتنگم فروغ . ف